Từ điển Dict9
EV

kindness Tiếng Anh là gì?

ENkindness
Danh từ
sự tử tế, lòng tốt
điều tốt
do (show) somebody a kindness
tử tế đối với ai
kill somebody with kindness
xem kill
the milk of human kindness
xem milk