Từ điển Dict9
EV

king's peg Tiếng Anh là gì?

ENking's peg
Danh từ
cốc rượu sâm banh pha cônhắc