Từ điển Dict9
EV

king-sized Tiếng Anh là gì?

ENking-sized
Tính từ
có cỡ lớn, có cỡ to hơn cỡ thông thường