Từ điển Dict9
EV

kingcup Tiếng Anh là gì?

ENkingcup
Danh từ
(thực vật)
cây khuy vàng