Từ điển Dict9
EV

kingdom-come Tiếng Anh là gì?

ENkingdom-come
Danh từ
(từ lóng) thế giới bên kia, nơi cực lạc
to go to kingdom-come
sang thế giới bên kia, về nơi cực lạc