Từ điển Dict9
EV

kinglike Tiếng Anh là gì?

ENkinglike
Tính từ
như một ông vua