Từ điển Dict9
EV

kingpost Tiếng Anh là gì?

ENkingpost
Danh từ
cột dỡ nóc (nối xà ngang với nóc)