Từ điển Dict9
EV

kingship Tiếng Anh là gì?

ENkingship
Danh từ
vương vị