Từ điển Dict9
EV

kinky Tiếng Anh là gì?

ENkinky
Tính từ
quái đản
trong phim có nhiều pha làm tình trực diện, nhưng không có gì là quái đản