Từ điển Dict9
EV

kinship Tiếng Anh là gì?

ENkinship
Danh từ
quan hệ họ hàng
sự hợp tính hợp nết, mối thiện cảm
even after meeting only oncethey fell a kinship
dù mới chỉ gặp nhau có một lần, họ đã thấy có thiện cảm với nhau