Từ điển Dict9
EV

kiosque Tiếng Anh là gì?

ENkiosque
Danh từ
quán (bán sách, giải khát...)
buồng điện thoại công cộng