Từ điển Dict9
EV

kirschwasser Tiếng Anh là gì?

ENkirschwasser
Danh từ
rượu anh đào dại