Từ điển Dict9
EV

kismet Tiếng Anh là gì?

ENkismet
Danh từ
số phận, số mệnh