Từ điển Dict9
EV

kisser Tiếng Anh là gì?

ENkisser
Danh từ
(lóng)
cái miệng, cái mồm
a punch in the kisser
một quả đấm vào mồm