Từ điển Dict9
EV

kitchen physic Tiếng Anh là gì?

ENkitchen physic
Danh từ
phương thuốc ăn (cứ ăn nhiều ăn tốt là khoẻ)