Từ điển Dict9
EV

kitchen-range Tiếng Anh là gì?

ENkitchen-range
Danh từ
lò nấu bếp