Từ điển Dict9
EV

kite-flying Tiếng Anh là gì?

ENkite-flying
Danh từ
trò chơi thả diều
(khẩu ngữ) sự tung tin để thăm dò dư luận