Từ điển Dict9
EV

kitten Tiếng Anh là gì?

ENkitten
Danh từ
con mèo con
have kittens
rất lo lắng bồn chồn
mẹ tôi rất lo lắng bồn chồn nếu nửa đêm tôi không về nhà