Từ điển Dict9
EV

kiwi Tiếng Anh là gì?

ENkiwi
Danh từ
(động vật) chim kivi (không bay được)
kiwi
(khẩu ngữ)
lính Tân Tây Lan; đội viên đội thể thao Tân Tây Lan