Từ điển Dict9
EV

muscovite Tiếng Anh là gì?

ENmuscovite
Danh từ
Muscovite người Mát-xcơ-va
Muscovite người Nga
(khoáng chất) Mutcovit