Từ điển Dict9
EV

mushiness Tiếng Anh là gì?

ENmushiness
Danh từ
tính mềm, tính xốp
(nghĩa bóng) tính yếu đuối, tính uỷ mị, tính sướt mướt