Từ điển Dict9
EV

music-roll Tiếng Anh là gì?

ENmusic-roll
Danh từ
cuộn nhạc (của đàn tự động)
(thông tục) cuộn giấy đi tiêu