Từ điển Dict9
EV

musicale Tiếng Anh là gì?

ENmusicale
Danh từ
chương trình nhạc (của một buổi dạ hội)
dạ hội nhạc