Từ điển Dict9
EV

musing Tiếng Anh là gì?

ENmusing
Danh từ
sự mơ màng, sự đăm chiêu, sự trầm ngâm
Tính từ
mơ màng, đăm chiêu, trầm ngâm