Từ điển Dict9
EV

musketeer Tiếng Anh là gì?

ENmusketeer
Danh từ
lính mang súng hoả mai