Từ điển Dict9
EV

muss Tiếng Anh là gì?

ENmuss
Động từ
muss something [up]
(khẩu ngữ) (Mỹ) làm rối bù
don't' muss my hair
đừng làm rối bù tóc tôi