Từ điển Dict9
EV

mussitation Tiếng Anh là gì?

ENmussitation
Danh từ
sự mấp máy môi (nói nhưng không ra tiếng)
sự nói lẩm bẩm