Từ điển Dict9
EV

must Tiếng Anh là gì?

ENmust
Động từ
phải, cần phải, nên
I must go to the bank to get some money
tôi phải ra ngân hàng lấy ít tiền
I'm very sorrybut I must go at once
tôi rất lấy làm tiếc, nhưng tôi phải đi ngay
cuốn sách này buồn cười lắm, anh phải đọc đi mới được
chắc hẳn
chị ta chắc hẳn gặp nhiều khó khăn về ngôn ngữ đó
Danh từ
(khẩu ngữ)
cái cần phải làm, cái cần phải xem, cái cần phải nghe…
cuốn tiểu thuyết mới ra của ông ta là cuốn mà tất cả những ai yêu thích tiểu thuyết về tội ác cần xem
Danh từ
nước nho ép (để chế rượu vang)