Từ điển Dict9
EV

mutilate Tiếng Anh là gì?

ENmutilate
Động từ
cắt; cắt xẻo; cắt xén
quân xâm lược chặt tay chân của các tù nhân của họ và vứt xác đã cắt xẻo xuống hào
(bóng) ông chủ bút đã cắt xén cả hàng đoạn văn trong bài của tôi