Từ điển Dict9
EV

mutilation Tiếng Anh là gì?

ENmutilation
Danh từ
sự cắt xẻo, sự què cụt
thousands suffered death or mutilation as a result of a bomb attack
hàng ngàn người chết hoặc què cụt do cuộc ném bom
thương tổn