Từ điển Dict9
EV

mutism Tiếng Anh là gì?

ENmutism
Danh từ
tật câm
sự im lặng, sự lặng thinh; trạng thái không nói ra được