Từ điển Dict9
EV

mutt Tiếng Anh là gì?

ENmutt
Danh từ
(khẩu ngữ) kẻ ngu si, kẻ vụng về bất tài
(xấu) con chó lai
what an ugly mutt!
Con chó lai xấu xí thế?