Từ điển Dict9
EV

muttony Tiếng Anh là gì?

ENmuttony
Tính từ
có mùi vị thịt cừu