Từ điển Dict9
EV

muzz Tiếng Anh là gì?

ENmuzz
Ngoại động từ
(từ lóng) làm bối rối, làm mụ mẫm, làm ngây dại, làm trì độn