Từ điển Dict9
EV

myocardiograph Tiếng Anh là gì?

ENmyocardiograph
Danh từ
máy ghi cơ tim