Từ điển Dict9
EV

myself Tiếng Anh là gì?

ENmyself
Đại từ
tự tôi
I cut myself with a knife
tự tôi để dao làm đứt tay
chính tôi
I myself said so
chính tôi nói như thế
[all] by myself
một mình
I finished the crossword [allby myself
một mình tôi đã giải xong ô chữ