Từ điển Dict9
EV

mysterious Tiếng Anh là gì?

ENmysterious
Tính từ
huyền bí, bí ẩn
sự biến mất đầy bí ẩn của anh tôi làm mọi người lo ngại
she gave me a mysterious look
cô ta nhìn tôi với cái nhìn đầy bí ẩn