Từ điển Dict9
EV

mysteriousness Tiếng Anh là gì?

ENmysteriousness
Danh từ
tính chất huyền bí; tính chất bí ẩn