Từ điển Dict9
EV

mystifier Tiếng Anh là gì?

ENmystifier
Danh từ
người làm bối rối, người làm hoang mang
người làm ra vẻ bí ẩn, người làm ra vẻ khó hiểu
người đánh lừa, người phỉnh chơi, người chơi khăm