Từ điển Dict9
EV

mystique Tiếng Anh là gì?

ENmystique
Danh từ
(số ít)
sự thần bí, sự kỳ diệu
the mystique of the British monarchy
sự kỳ diệu của nền quân chủ nước anh