Từ điển Dict9
EV

mythopoeic Tiếng Anh là gì?

ENmythopoeic
Tính từ
sáng tác thơ về chuyện thần thoại