Từ điển Dict9
EV

nacrous Tiếng Anh là gì?

ENnacrous
Tính từ
lóng lánh như xà cừ; trắng đục như xà cừ