Từ điển Dict9
EV

nail-polish Tiếng Anh là gì?

ENnail-polish
Danh từ
thuốc màu bôi móng tay