Từ điển Dict9
EV

nailer Tiếng Anh là gì?

ENnailer
Danh từ
thợ làm đinh
đồ vật hoàn hảo; tay cừ khôi, người tài ba
he is a nailer at billiards
hắn ta là một tay chơi bi a cừ khôi