Từ điển Dict9
EV

nailery Tiếng Anh là gì?

ENnailery
Danh từ
xưởng làm đinh