Từ điển Dict9
EV

name-child Tiếng Anh là gì?

ENname-child
Danh từ
đứa bé được đặt trùng tên (với người khác để tỏ lòng kính yêu)