Từ điển Dict9
EV

name-part Tiếng Anh là gì?

ENname-part
Danh từ
vai chính (mà tên được lấy đặt cho vở kịch)
he's got the name-part in Hamlet
nó được phân vai chính trong vở Ham-lét