Từ điển Dict9
EV

nandu Tiếng Anh là gì?

ENnandu
Danh từ
(động vật học) đà điểu Mỹ