Từ điển Dict9
EV

napalm Tiếng Anh là gì?

ENnapalm
Danh từ
napan
a napalm bomb
bom napan