Từ điển Dict9
EV

napkin-ring Tiếng Anh là gì?

ENnapkin-ring
Danh từ
vòng đánh dấu khăn ăn (của từng người)